ANASAYFA     BİYOGRAFİ     ROMAN   ÖYKÜ ve NOVELLA   DENEME   TIYATRO

 Annemin Öğretmediği Şarkılar
Selçuk Altun

Faili meçhul bir cinayete kurban gitmiş dâhi babayla muhteris annenin oğlu. İki kadın arasında parçalanmış yazgısının trajik düğümleri çözmekte kararlı bir (kahr) aman. Toplumun tımarhaneye dönüştüğünü görünce çözümü hastaneye gizlenmekte bulan bir bilge. Peş peşe ısmarlanmış cinayetleri işlerken, ağır ağır filozoflaşan, cellât geleneğinin son temsilcisi. Ülkenin, bir düzine sayı çarpıcılığında özetlenen ana açmazları ve bir küme sözcükle çizilen anti - kent İstanbul portresi. Selçuk Altun, dördüncü romanı Annemin Öğretmediği Şarkılar' da gizemli bir öyküyü anlatıyor.

 Nefaset Lokantası
Tuba Doğan

“Hatırlamak kalbin düşünmesidir. Bırak kalbin düşünsün. Hatırla.”  Musa’nın Uykusu ile tanıdığımız Tuğba Doğan ikinci kitabı Nefaset Lokantası ile günümüz Türkiyesi’nde hayatın somut gerçeklikleriyle boğuşan bireyin açmazlarını, ana karakteri Salih’in bakış açısıyla ele alırken, zaman ve coğrafya ikiliğinin kıskacında dile gelen varoluşun içsesini de anlatıya dahil ediyor. Kişi arzusuysa coğrafya kaderdir.

 

 Sen ve Kendin
Necati Tosuner

Düşler. Kendi düşlerinle kendin yorgun düşerek. O ulaşılmaz düşlerinle yorgun düşerek. Hiç yüksünmeden, yorgunluktan bir başka yorgunluğa sevinçle düşerek. Sessiz sessiz. Sanki yorgunluk atmak için biçimlediğin yeni düşlerle başka yeni yorgunluklara düşerek sonra. Öyle, düşlerin yorgunluğunu yeni düşlerin yorgunluğuyla seve seve atarak. Sessiz görünürken kendini bir coşkuya kapılmış bularak. Düşlerden düşlere koşarak. Düşerek. Kendini yanılgıya düşmüş sayarak. Yanılarak. Yanılmayı sanki severek. Yanıldıkça yanılarak. Durup uslanmak hiç istemeden.
 
 Tarih Okuyacağımız Kitaplar YazarSorumlu
17.02.2021Annemin Öğretmediği Şarkılar Selçuk Altun 
17.03.2021Nefaset LokantasıTuba DoğanCahide
31.03.2021Vassaf BeyMemduh Şevket EsendalBahar
14.04.2021Korsan ÇıkmazıNezihe MeriçRakella
28.04.2021Özüm ÇocukturFakir Baykurt